Bækørred fra Aarhus å, Tarskov mølle


Dato 30. oktober 2020
Fanget af Kasper Schultz
Sted Aarhus å, Tarskov mølle
Metode Spin
Længde 34 cm
Vægt -

Godt med vand i åen og en masse fine bækørreder, 4-5 stykker omkring eller over målet. Dog mange blade i vandet hvilket gjorde det besværligt af og til. En havørred (50 cm) var oppe og vende ved spinneren.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten