Bækørred fra Lyngbygaard å


Dato 29. oktober 2020
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygaard å
Metode Spin
Længde 51 cm
Vægt -

Stykket opstrøms Stillingvej svigter aldrig. Godt med vand i åen. Dog først langt oppe af stykket sker der noget interessant, idet jeg ser en ordentlig trykbølge i et sving. Der skulle ikke mere end et enkelt kast til før det siger SLAM! Jeg var så overbevist om at det var min første havørred i Lyngbygaard å, men det viste sig så at være min største bækørred til dato. Efter afkrogning og et hurtigt billede, røg den tilbage i åen, så den kan få fred og ro til at gyde, her når sæsonen slutter.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten