Havørred fra Grinsted


Dato 23. oktober 2020
Fanget af Emil Huber Jezek
Sted Grinsted
Metode Spin
Længde 50 cm
Vægt -

Fandt endelig tid igen til at skylle spinneren, og samtidigt få afsluttet en fantastisk lakse sæson.
Desværre sluttede sæsonen med årets første 0 tur hvad angår laks.
Men denne fine ven fik lige hurtigt lov at smile til fotografen inden den drog videre til gydebankerne.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten