Stalling fra Grindsted å


Dato 13. oktober 2020
Fanget af Uffe Lillebæk
Sted Grindsted å
Metode Spin
Længde 43 cm
Vægt -

Havde fået lov til at tage med Mikkel og Kai på tur. Det resulterede først i ny PR. Stalling på 43 i Grindsted og senere en havørred på 70 i Skjern å. Derudover en stor mistet laks og fin gedde.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten