Havørred fra grinsted


Dato 7. oktober 2020
Fanget af Emil Huber Jezek
Sted grinsted
Metode Spin
Længde 45 cm
Vægt -

Et par gode timer ved åen.
Efter en god mængde regn 2 dage før, var vandstanden god, og sigten havde rettet sig op igen, så hullerne kunne fisket på millimeteren.
foruden en flot laksedame på 95 cm, og en brutal han på 88, samt en lille stalling og havørred på 45 cm, blev det også til den første bækørred fra grinted for mit vedkommende.
skønt

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten