Andet fra Åsted bro, Gudenå


Dato 4. oktober 2020
Fanget af Benny Olsen
Sted Åsted bro, Gudenå
Metode Flue
Længde 38 cm
Vægt -

Fin søørred fanget på vådflue, uden modhager. Hurtigt op af vandet , afkroget og tilbage i åen, flot fisk og fint vejr så kan det ikke blive bedre.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten