Havørred fra Lilleåen


Dato 4. oktober 2020
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lilleåen
Metode Spin
Længde 60 cm
Vægt -

Fin dag som gav to rigtig fine havørreder. Først en fin han (billede) som blev genudsat. Senere en mindre hun der desværre havde taget spinneren dybt og blødte meget fra gællerne - som derfor blev hjemtaget. Derudover var der kontakt til en yderlig havørred som desværre ikke blev hængende.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten