Bækørred fra Aarhus å


Dato 2. oktober 2020
Fanget af Kasper Schultz
Sted Aarhus å
Metode Spin
Længde 34 cm
Vægt -

Fin vandstand i åen. Blev til ca 30 bækørreder og 10 aborre. 5 af ørrederne omkring eller over målet. Desværre ingen havørred selvom omstændighederne var til det. Alle fisk genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten