Laks fra Skjern å - Engholm stykket


Dato 30. september 2020
Fanget af Ole Rasmussen
Sted Skjern å - Engholm stykket
Metode Spin
Længde 85 cm
Vægt -

Taget på kondomspinner kl 19:00.
Stor flot han, som blev genudsat.
Have købt gæstekort til dagens fiskeri.
Første tur i Skern å, sikke en debut.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten