Bækørred fra Lyngbygaard å


Dato 28. september 2020
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygaard å
Metode Spin
Længde 47 cm
Vægt -

Fik et stort hug, og troede straks at det var en havørred baseret på størrelsen, men næh nej. Det skulle vise sig at være en gigantisk bækørred, som heldigvis var kroget yderligt og derfor blev genudsat. 10 min efter denne fisk formår jeg at få en halv meters ørred på, som jeg så mister idet den ender med at sidde fast i nogle siv. Det virker som om de store fisk endelig er ved at komme frem.
Knæk og bræk derude

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten