Gedde fra Lilleåen, Svejstrup


Dato 12. september 2020
Fanget af Stefan Wedel Højgaard
Sted Lilleåen, Svejstrup
Metode Spin
Længde 48 cm
Vægt -

En dag hvor jeg fik prøvet nogle forskellige stykker af Lilleåen af.
Først blev det til 5 mindre bækørreder på Kollerup strækker (den største på 32 cm).
Dernæst blev det (lidt overraskende) til en gedde på 48 cm på Svejstrup stykket.
Desværre bød dagen ikke på nogen havørreder, men jeg havde dog et enkelt hug af en pæn fisk (også ved Svejstrup).

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten