Havørred fra Lilleåen


Dato 30. august 2020
Fanget af Asger Andersen
Sted Lilleåen
Metode Spin
Længde 46 cm
Vægt -

Fint med vand i åen og let farve. Valgte derfor at lade skumbillen blive hjemme og tog spinnestangen med istedet. Det gav to små havørreder, en på 35 (vidste ikke de gik i åen så små??) og en på 45. Begge genudsat.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten