Bækørred fra Lyngbygaard å


Dato 25. august 2020
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygaard å
Metode Spin
Længde 41 cm
Vægt -

Helt suveræn fisketur. Ud over denne fine ørred fik jeg også en del ørreder omkring målet og var tæt på at fange en bækørred af samme størrelse som denne (eller endda lidt større). Mistede en gedde på ca. en halv meter og fik en “mindre” gedde på land. Alt undtagen denne ørred blev genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten