Bækørred fra Aarhus å, Gammel Harlev


Dato 22. august 2020
Fanget af Kasper Schultz
Sted Aarhus å, Gammel Harlev
Metode Spin
Længde 44 cm
Vægt -

Troede først at det var en havørred, men det viste sig at være en kæmpe bækørred. Som om det ikke skulle være nok fik jeg, 200 meter længere oppe, en gedde på ca 48-50 cm. Og som det heller ikke var nok, så formåede jeg at få en KILDEØRRED på krogen i nogle sekunder. I shit You not, den var 50-60 cm, men den røg af, da den sad fast i nogle siv. Hugget skete lige lige foran mig, så jeg tør godt med 90% sikkerhed at sige at det var en kildeørred. Helt forrygende fisketur. Er stadig lidt i chock.....
Alle fiskene blev genudsat igen

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten