Havørred fra Lyngbygaard Å v/ Skibby


Dato 3. august 2020
Fanget af Stefan Wedel Højgaard
Sted Lyngbygaard Å v/ Skibby
Metode Spin
Længde 50 cm
Vægt -

Jeg fandt lige en time i kalenderen, der kunne bruges til min anden fisketur som nyslået AROS-medlem. Efter et par småaborrer kom der pludselig et mere seriøst hug, og en havørred på 50 cm. (anslået) blev landet efter en herlig 5 minutters fight på UL-grejet. Hugget faldt i det første sving opstrøms broen ved Skibby.
Fisken blev genudsat, så jeg kan desværre ikke levere et billede.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten