Bækørred fra Lyngbygaard å


Dato 2. august 2020
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygaard å
Metode Spin
Længde 33 cm
Vægt -

Efter Aarhus å ville jeg lige et hurtigt smut forbi Lyngbygaard å. Det blev igen til et par fine ørreder med denne som den største (genudsat). Derudover også en usædvanlig stor aborre som formåede at sluge hele min spinner, så den var umulig at genudsætter. Den kom med hjem på panden. Bliver spændende at se hvordan sådan en smager...

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten