Havørred fra Giber å


Dato 31. juli 2020
Fanget af Johan Stax Jakobsen
Sted Giber å
Metode Spin
Længde 60 cm
Vægt -

Fik en guidet fisketur med min bror som var lige ved at ende uden havørred for mit vedkommende, mens bror havde landet to de seneste par dage.

Vi havde tidligere på dagen spottet to pæne havørreder i Aarhus å, men de var ikke interesserede i hverken wobler eller spinner i varmen.

Heldigvis gav aftenturen til Giber en pæn havørred. Genudsat.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten