Andet fra Århus å


Dato 24. juli 2020
Fanget af Thomas Stax Jakobsen
Sted Århus å
Metode Spin
Længde 29 cm
Vægt 1.005 kg

Efter foreningsarbejde ved depotet på Skibyvej måtte jeg lige forbi Århus å, som jeg ikke havde besøgt længe. Efter efæt kvarter med småabborrer og -ørreder i hvert 2. kast, så jeg en ørred stå på et lavt stræk. Den huggede på spinneren, da jeg sænkte den ned foran snuden på den. Det viste sig at være en regnbueørred i ok kondition.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten