Havørred fra Lilleåen / Essendrup


Dato 23. juli 2020
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lilleåen / Essendrup
Metode Spin
Længde 60 cm
Vægt -

Efter 2 ture til Aarhus å hvor det blev til en mistet havørred ved landingen på første tur og en havørred som efterfølger på anden tur, tænkte jeg at jeg ville prøve lilleåen for at se om jeg ikke endelig kunne få en havørred på land. Efter 3 timers fiskeri med en del bækørreder, bed denne flotte HØ på. Det var nok det mest umulige sted at lande fisken da der var over en meter fra brinken og ned til åen, så jeg måtte hoppe i - og jeg havde ingen waders på i dag. Den kom på land og det var egentlig meningen at jeg vil sætte den fri igen, men den blødte og jeg kunne ikke få den afkroget i vandet, så den kom med hjem i fryseren. Dejligt med en HØ, da det er over 2 år siden jeg sidst fik en på land.
Knæk og bræk derude

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/



Tilbage til oversigten