Havørred fra Lilleåen/Essendrup


Dato 23. juli 2020
Fanget af Stig Schønnemann
Sted Lilleåen/Essendrup
Metode Spin
Længde 76 cm
Vægt 4.95 kg

Så var der endelig en fin fisk som skal smage fint når den er blevet koldrøget:-)
Derudover 2 små gedder - som jeg aldrig tidligere har set i åen.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten