Bækørred fra Giber Å


Dato 21. juli 2020
Fanget af Morten Meilstrup
Sted Giber Å
Metode Spin
Længde 30 cm
Vægt -

Sikke en morgen ved åen. Store trykbølger, fisk som springer, stor efterfølger på spinneren (der vendte om i sidste øjeblik desværre) og så endelig en (lille) flot fisk på krogen. Håber en skønne dag at få den store havørred på derude.

Dårligt billede da fisken hurtigt blev genudsat.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten