Havørred fra Giber å


Dato 2. juli 2020
Fanget af Thomas Stax Jakobsen
Sted Giber å
Metode Spin
Længde 43 cm
Vægt -

Turen til Giber var som altid fornøjelig. Skumringstimen bød på livligt ringende bækørreder efter myggene ved overfladen og havørreder, der huggede villigt efter spinneren. Mistede en fin fisk omkring 2 kg, da den skulle på land. Lidt efter fik jeg denne mindre havørred, som fik sin frihed efter et øjeblik i det fugtige græs.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten