Bækørred fra Giber Å


Dato 24. juni 2020
Fanget af Jonas Ørnholm Frederiksen
Sted Giber Å
Metode Flue
Længde 15 cm
Vægt -

Christian, Henrik og jeg tog en aftentur til Giber å.

Vi havde en del kontakter til bækørreder, hvoraf to af dem kom i land. Fine små fisk.

Ud over disse hørte vi et større plask fra hvad der enten har været en eksemplarisk bækørred eller en havørred.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten