Havørred fra Lilleåen Essendrup / Hollænder


Dato 19. juni 2020
Fanget af Karl Hedeager Madsen
Sted Lilleåen Essendrup / Hollænder
Metode Spin
Længde 59 cm
Vægt 2.4 kg

En perfekt tur til Lilleåen.
3 små bækørreder. Afkroget i vandet og genudsat.
En flot havørred der blev mistet under afkrogning. (ca 60cm)
En flot havørred der kom helt på land. 59 cm./ 2400 g.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten