Laks fra Skjern Å v. Skarrind


Dato 18. juni 2020
Fanget af Niels Jørgen Tholstrup
Sted Skjern Å v. Skarrind
Metode Flue
Længde 80 cm
Vægt 4.8 kg

Min første tur til Skjern Å i år, og som nyt medlem af AROS. Det var da ik´så ringe en dag .
Smuk nystegen hunlaks med friske sår efter lus.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten