Havørred fra Giber å


Dato 15. juni 2020
Fanget af Thomas Stax Jakobsen
Sted Giber å
Metode Spin
Længde 52 cm
Vægt -

Sæsonens første tur til Giber å i sidste uge havde budt på kontakt til en fisk omkring de 4 kg, så måtte prøve en hurtig aftentur. Over skovmøllen blev det til et par småabborrer. Nedstrøms lykkedes det af få en enkelt havørred. Dejlig aften med isfugl, råen essende lige over på den anden side af åen og flagermus, der jagede i skumringen.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten