Bækørred fra Åstedbro, Gudenå


Dato 5. juni 2020
Fanget af Benny Olsen
Sted Åstedbro, Gudenå
Metode Flue
Længde 42 cm
Vægt -

På grund af stor klækning af døgnfluer, var det svært med tørflue, så jeg prøvede en vådflue uden modhager , den tog den efter kort tid . Genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten