Laks fra Skjern å Sdr Felding


Dato 5. juni 2020
Fanget af Kai Beltoft
Sted Skjern å Sdr Felding
Metode Flue
Længde 85 cm
Vægt -

En flot, høj og bred laks, der har været i åen lidt tid. Ikke helt blank altså. Taget på øverste del af Sdr Felding stykket på en lille gul brun flue. Synke hover, 2, 6 med synke 6 forfang.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten