Bækørred fra Gudenå Åstedbro


Dato 28. maj 2020
Fanget af Jens Kristian Knudsen
Sted Gudenå Åstedbro
Metode Tørflue
Længde 45 cm
Vægt -

Fin eftermiddag ved åen, der var sporadisk klækning af Danicaer og fiskene tog dem, fik 5 bækørreder på ca. 30 cm og så den store på 45 cm, den stod et kritisk sted for en tørflue fisker, men det lykkedes alligevel at overliste den med en Danica imitation fisket nedstrøms.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten