Bækørred fra Gudenå Åstedbro


Dato 25. maj 2020
Fanget af Jens Kristian Knudsen
Sted Gudenå Åstedbro
Metode Flue
Længde 40 cm
Vægt -

Rigtig fin dag ved Gudenåen, hvor jeg havde Michael med, som også er medlem af AROS, det var hans første tur til stykket ved Åstedbro og ikke den sidste, han fangede også en fin bækørredAROS

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten