Gedde fra Silkeborg Langsø


Dato 16. maj 2020
Fanget af Morten Meilstrup
Sted Silkeborg Langsø
Metode Spin
Længde 65 cm
Vægt -

Var ude og fiske med en kammerat på Silkeborg Langsø. Målet var gedder, og dem var der rigelig af til mig. Tre styks med den største på 65cm. Ikke så store, men hvad gør det, når man kun har fået én gedde de sidste fire år :-)

Alle genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten