Bækørred fra Gudenå Åstedbro


Dato 21. maj 2020
Fanget af Asger Andersen
Sted Gudenå Åstedbro
Metode Flue
Længde 35 cm
Vægt -

Tørfluetur med gode fiskekammerater. Masser af liv med ringene fisk og klækning af både vårfluer og Danica. Der blev fanget flere fisk, både bækørred og stalling. Største på ca 35 cm.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten