Havørred fra Aarhus Å


Dato 17. maj 2020
Fanget af Claus Eriksen
Sted Aarhus Å
Metode Spin
Længde 70 cm
Vægt -

Havde ikke mulighed for at deltage på foreningens tur efter hornfisk, men jeg kunne lige nå en hurtig tur til Aarhus Å. Det skulle visse sig at være en god beslutning. Efter at have fanget et par små aborrer fik jeg et hug, som der var lidt mere tyngde i. Da fisken viste sig i overfladen, fik jeg et mindre chok. Fisken var meget større end forventet. Efter en kortere fik jeg den med nød og næppe i det medbragte kystnet. I nettet lå en blank havørred på 70cm. Ny pr. på min første tur i Aarhus Å. Fanget på helikopter rig med modhageløs krog

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten