Bækørred fra Mastrup Å


Dato 9. maj 2020
Fanget af Otto Andersen
Sted Mastrup Å
Metode Spin
Længde 36 cm
Vægt 0.001 kg

Efter Åsted bro kørte jeg nogle få km. videre til Mattrup å. Fik fem bækørreder mellem 25 og 36 cm. Her var der mere farve på fiskene. Sjov fangst på UL grej kastevægt 0- 5 g. Alle nænsomt genudsat.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten