Bækørred fra Guden Å Åsted bro


Dato 9. april 2020
Fanget af Otto Andersen
Sted Guden Å Åsted bro
Metode Spin
Længde 30 cm
Vægt -

To bækørred begge omkring 30 cm. Fine men blege i farven. Vejret meget solrigt og lunt. En dejlig dag med nærmest ingen vind. Begge nænsomt tilbage i åen.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten