Andet fra Lilleåen Haarvad


Dato 20. april 2020
Fanget af Karl Hedeager Madsen
Sted Lilleåen Haarvad
Metode Spin
Længde 44 cm
Vægt -

Så var det min tur til at prøve lykken i Guden Å - Åsted Bro.
Fint lille stykke, men helt uden skilteafmærkning af de enkelte strækninger!
3 pæne bækørreder på 40 - 42- 46 cm
1 søørred på 44 cm, som jeg aldrig har set før.
Alt afkroget i vandet og genudsat.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten