Bækørred fra Lilleåen


Dato 17. april 2020
Fanget af Morten Meilstrup
Sted Lilleåen
Metode Spin
Længde -
Vægt -

En lille bækørred som fulgte efter min spinner i første kast, nappede til spinneren i andet kast og bed så ordentlig på i tredje kast. Alt sammen kunne ses i det klare vand.

Den blev hverken målt eller vejet men der var tid til et hurtigt billede i det våde græs.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten