Bækørred fra Gudenåen


Dato 16. april 2020
Fanget af Thomas Stax Jakobsen
Sted Gudenåen
Metode Spin
Længde 40 cm
Vægt -

Ingen fiskelykke ved Skjern å, men et par timers fiskeri ved Gudenåen gav fem fisk over mål, kontakt til et par størrere samt nogle mindre. Alle genudsat - pas godt på en sårbar bestand.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten