Bækørred fra Gudenå


Dato 13. april 2020
Fanget af Jesper Hviid
Sted Gudenå
Metode Orm/reje
Længde 48 cm
Vægt 1.2 kg

Var på bækørred jagt med min søn.
Første gang på stykket. Vi fik 8 bækørred mellem 25 og 48 cm.
Beholdte en på 42 og en på 48 cm.
Dejligt stykke å.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten