Bækørred fra Århus å


Dato 24. marts 2020
Fanget af Jean Marc Girard
Sted Århus å
Metode Orm/reje
Længde 50 cm
Vægt 1.4 kg

Efter genudsætning af 2 små bækørred og 1 lille havørred på cirka 40 cm.Kom d'en fine bækørred på regnormene .
Fint vejr næsten perfekt vandstand.

Knæk og bræk alle sammen
Jean Marc

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten