Havørred fra Århus å


Dato 21. marts 2020
Fanget af Jean Marc Girard
Sted Århus å
Metode Spin
Længde 80 cm
Vægt 4.64 kg

Første fisk i ferskandvand i den nye sæson.
Flere gode udløb,god energi og selvfølgelig uden mit savnede fiskenet!
Efter 30 min. Kan jeg i fjerde forsøg sætte mine fingre i gællerne og trække den flotte fisk lige så stille op på marken.
En dag jeg ikke vil glemme.
Pas på jer selv
Knæk og bræk
Jean Marc

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten