Havørred fra Skæring / Egå


Dato 3. februar 2020
Fanget af Karl Hedeager Madsen
Sted Skæring / Egå
Metode Spin
Længde 52 cm
Vægt 1.2 kg

Inspireret af Jonas Bonanza eventyr tog jeg en tur på kysten.
Eventyret udeblev, men en enkelt havørred på land og en enkelt mistet havørred blev det dog til.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten