Bækørred fra Gudenåen - Lilleåen


Dato 19. juli 2022
Fanget af Kasper Schultz
Sted Gudenåen - Lilleåen
Metode Spin
Længde 32 cm
Vægt -

Tidlig morgentur efter havørred. Fik to pæne bækørreder på 30 og 32 centimeter (genudsat). Lagde senere et kast over på modsat brink, hvor en sivbusk hang ud over åen. To omgange på hjulet, og en kæmpe havørred på omkring 75 cm kommer ud fra skjulet og følger med ind hele to gange - dog uden at hugge. Meget nervepirrende i så klart vand

Knæk og bræk derude :)

P.S Husk at vandtemperaturen er ret høj, og den vil kun stige de kommende dage

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten