Havørred fra Gudenåen - Lilleåen


Dato 12. juni 2022
Fanget af Stefan Wedel Højgaard
Sted Gudenåen - Lilleåen
Metode Spin
Længde 62 cm
Vægt -

Årets første tur I åen efter havørred faldt for mit vedkommende søndag aften. Efter flere større og mindre regnskyl i løbet af ugen, tænkte jeg, at der var god sandsynlighed for, at opgangen så småt var begyndt - og ganske rigtigt: efter først at have fået en fin bækørred på 38 cm. på min kobberfarvede Vibrax 3 spinner, (+ et par mindre bækørreder herudover), så faldt der er solidt hug i udgangen af et af de dybere sving i åen. Den havde absolut ingen intention om at komme i nettet og tog udløb både op- og nedstrøms, inden det lykkedes mig at få den i land. Havørreden målte 62 cm., og da den var i meget god form, vil jeg anslå den til ca. 3 kg. Den præcise vægt må dog stå hen i det uvisse, da fisken blev genudsat.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten