Gedde fra Århus Å


Dato 6. maj 2022
Fanget af Stefan Wedel Højgaard
Sted Århus Å
Metode Spin
Længde 75 cm
Vægt -

Årets anden tur i åen efter bækørreder (den første havde ikke givet noget af betydning). Der var pænt med aktivitet, og den time, jeg havde sat af efter endt arbejdsdag, havde givet 8-10 bækørreder på op til 30 cm, da et noget mere aggressivt hug faldt i et af de dybe sving i åen. En ca. 75 cm lang gedde fandt ikke min lille kobberfarvede Vibrax 2 skinner for lille, og efter en hurtig fotografering (ikke verdens bedste billede - I know) blev fisken afkroget i vandet og svømmede videre...

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten