Havørred fra Lilleåen


Dato 15. august 2021
Fanget af Asger Andersen
Sted Lilleåen
Metode Tørflue
Længde 55 cm
Vægt -

Ville fiske nedstrøms, men der gik en mand i åen og ska grøde på det stykke jeg ville fiske, så skiftede taktik og gik istedet opstrøms med skumfluen. Fik 2 pæne havørreder på 45 og 55 cm som begge blev genudsat. God dag ved åen :)

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten