Havørred fra Lyngbygård å


Dato 10. august 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygård å
Metode Spin
Længde 40 cm
Vægt -

Masser af aktivitet i dag. Fik et lidt pænere hug, og det viste sig at være en lille havørred. Efter hurtigt billede blev den genudsat. Mistede desuden en 45-50 centimeters ørred.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten