Bækørred fra Lilleåen, Kollerup


Dato 8. august 2021
Fanget af Peter Toft Andersen
Sted Lilleåen, Kollerup
Metode Spin
Længde 25 cm
Vægt -

Blev afbrudt af heftig torden og lyn.
Havde kontakt til en større fisk, men mest af alt nød jeg bare synet af det genslyngede stykke af åen, det er et besøg værd.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten