Karup Å


Sæson
1. marts - 31. oktober (begge dage inkl.)

Karup Å er af mange kendt som et af verdens fineste vande til havørredfiskeri, og åen er ofte fangststed for årets største danske havørred. Karup Å har mange steder et stærkt snoet forløb og omgives på lange stræk af markerede skrænter tæt ved åen.

Du kan læse meget mere om Karup Å på Karup Å sammenslutningens hjemmeside.


Vallerbæk

AROS har fiskeret på tre strækninger i Karup Å. For strækningen ved Vallerbæk gælder det at i de tilfælde hvor der ikke er en vandingsmaskine på vejen ned mod åen, må man gerne køre ned og parkere ved åen- dog må man ikke køre gennem kornet. Ellers sker parkering på lodsejerens møddingsplads ved gården.


Haller Å

På strækningen ved Haller å har vi fælles fiskeret med ØKF og strækningen er markeret med ØKF skilte. Det er muligt at benytte hytten ved vandet. Nøgle kan købes for 30 kr ved henvendelse til Ejgil V. Nedergård, tlf. 86855891.

Særlige regler for stykket: Der er fangstbegrænsing på 2 bæk/havørreder, mens der ikke er fangsbegrænsning på regnbueoørreder. Ved ormefiskeri må der kune benyttes kroge str. 2/0 eller derover.

Fiskerikontrol udføres af både ØKF og AROS's kontrollører.