Gudenåen


Sæson
1. marts - 15. november (begge dage inkl.)

Åsted bro

På den øvre del af Gudenåen findes noget af Danmarks bedste fiskeri efter stallinger og bækørreder. Det betyder også, at dette stykke fiskervand især henvender sig til tørflue- og nymfefiskere. Åen er bred, relativ lav og meget klarvandet.

Mellem de store buske af vandranunkler, der står det meste af sommeren, finder stallingerne gode skjul. På denne strækning lever også den store majflue, Danica. På lune forsommeraftener i maj/juni måned, kan vandet næsten eksplodere af store ørreder, der villigt lader sig forsøde med disse meget store insekter.


Parkering P-1: 50 m vest for åen parkeres ved Åstedbro Kro og Cafeteria (Nørre Snedevej 140, 8763 Rask Mølle). P-2: Overfor Bjerremøllevej nr. 20 køres 200 m ad markvej. Drej til højre og fortsæt ca. 200 m. Parker væk fra vejen – der skal være adgang med traktor for landmændene, som vi ikke har en lejeaftale med!

P-3: Enggårdsvej nr. 15 er en af vores lodsejere. Der kan parkeres nede ved gården, flinke folk. Fortsæt ligeud ned til åen.

NB: Havørreden er fredet i Gudenåen opstrøms Lilleåen! Gælder året rundt! Kun "Catch & Release".